Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-001/2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 poprzez kompleksową modernizację energetyczną”
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok