Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: DZFS-921/12/16, PU-15/2018
Przedmiot zamówienia: Część 1 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Trener pracy” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok