Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-081/2017
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi technicznej i bieżących napraw instalacji technologicznych basenów, czyszczenie niecek basenowych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z sukcesywną dostawą chemii basenowej
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok