Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: PU-63/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm.), w tym w szczególności badań: a) profilaktycznych wstępnych, kontrolnych i okresowych, b) specjalistycznych i ambulatoryjnych w ramach badań profilaktycznych, c) celowanych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zleceniodawcy, d) lekarskich mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, w sytuacji zgłoszenia przez pracownika Zleceniodawcy potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, e) lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, f) związanych z wydaniem orzeczeń o urlopach zdrowotnych nauczycieli akademickich.
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok