Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: BZFS-921/17/16, PU-61/2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla rozwiązania opartego na wynalazku pn. „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo [1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania”, będącego podstawą do opracowania nowego proleku onkologicznego.
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+"

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok