Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-077/2017
Przedmiot zamówienia: Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok