Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: DT/1/2017
Przedmiot zamówienia: Zakup i wdrożenie Systemu Integrującego Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (SINDBAD)
Kategoria zamówienia: dostawy
Tryb postępowania: dialog techniczny
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok