Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: DzIE/078/82/2017
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu monitoringu w Collegium Maius - Wydział Filologiczny UMK; Wymiana monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego przy Collegium Maius- Wydział Filologiczny UMK; Monitoring dla parkingu samochodowego oraz otoczenia wokół Hotelu Asystenckiego 1,2 UMK
Kategoria zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
Pliki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok