Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: BZFS-921/17/16, PU-29/2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”) w dniu 29 września 2016 r. : „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania”
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+"

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok