Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: PU-033/2017, BZFS-921/2/16
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój”
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok