Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

ERASMUS

Erasmus+
 

Aktualności

Erasmus+ 09-12-2013

19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń w celu ułatwienia dostępu do funduszy. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wejdą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej oraz FRSE.
Strona UMK dotycząca programu Erasmus+.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja na praktyki (SMP) 2013/2014 - zmiana terminów 12-11-2013

Dla ułatwienia organizacji wyjazdu na praktykę wprowadzony został tryb ciągły naboru - do wyczerpania limitu środków finansowych oraz z ostatecznym terminem złożenia dokumentów w BPM - 30 kwietnia 2014 r. Jednocześnie, najpóźniejszy możliwy termin wyjazdu na praktykę został przesunięty na 16 czerwca 2014 r., a zakończenie praktyki na 15 września 2014 r. Zachęcamy do lektury Przewodnika 2013/2014 http://www.umk.pl/wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/ oraz poszukiwania instytucji przyjmującej.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja na praktyki (SMP) 2013/2014 28-06-2013

Obowiązuje otwarty tryb naboru na wyjazdy na praktykę do wyczerpania limitu środków. W ramach finansów przyznanych na praktykę w roku 2013/14, UMK może zrealizować około 70 wyjazdów
Terminy zgłoszeń dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktykę upływają:

  • nie później niż 15 lipca 2013 r. (w szczególności dla studentów zainteresowanych wyjazdem w bieżącym roku kalendarzowym, tj. od 19 sierpnia 2013 r.)
  • nie później niż 2 grudnia 2013 r. (w przypadku wyjazdów planowanych w 2014 r.)
O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmusa decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych (tj. formularz aplikacyjny, list intencyjny, Training Agreement – 3 egzemplarze, Skierowanie na praktykę) oraz dostępność środków finansowych. Szczegółowe informacje dostępne są w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 (punkty 7. Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa? oraz 8. Jakie dokumenty trzeba przygotować przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?)

Zachęcamy do lektury Przewodnika 2013/2014 http://www.umk.pl/wspolpraca/europrogedu/erasmus/studenci-praktyki/ oraz poszukiwania instytucji przyjmującej.

wprowadziła: Małgorzata Grudzińska
Stawki stypendialne - wyjazdy na studia (SMS) 2013/2014 11-06-2013

Stawki stypendialne dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 wynoszą:
I grupa - 472 EURO/mies. - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Lichtenstein, Szwajcaria
II grupa - 376 EURO/mies. - Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy;
III grupa - 300 EURO/mies. - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Warsztaty - szok kulturowy i popowrotny - 26.06.2013 r. 07-06-2013

Studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa w roku akademickim 2013/2014 zapraszamy na warsztaty na temat szoku kulturowego i popowrotnego, organizowane przez BPM 26 czerwca. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Rektoracie (pokój 604, VI piętro) w godzinach 10.00-14.00. Rejestracja za pośrednictwem formularza.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Spotkania ze studentami zakwalifikowanymi na wyjazd na studia (SMS) w ramach Erasmusa  2013/2014 25-03-2013

Wszystkich studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w przyszłym roku akademickim zapraszamy na spotkania z BPM na temat dalszej procedury wyjazdowej. Spotkania odbędą się w Bibliotece Głównej w sali nr 8 (parter) w godz.10.30-13.30 w następujących terminach:
- 9 kwietnia (wtorek) - wyłącznie dla studentów WNEiZ i WNH;
- 11 kwietnia (czwartek) -  dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy (poza WNEiZ i WNH);
- 16 kwietnia (wtorek) - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy (poza WNEiZ i WNH).
- 24 kwietnia (środa) - dla studentów wyjeżdżających na rok i semestr letni (poza WNEiZ i WNH).
UWAGA! Udział w jednym ze spotkań jest obowiązkowy.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Erasmus a stypendium socjalne 11-10-2012

Narodowa Agencja Programu Erasmus przypomina, że od 1 października 2011 r. do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium socjalne nie są wliczane stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (znowelizowany art. 179 ust. 5 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). Na tej podstawie stypendia otrzymywane przez studentów w ramach programu Erasmus nie wpływają na uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Oświadczenie w sprawie płynności finansowej programu Erasmus 05-10-2012

W odpowiedzi na pojawiające się w całej Europie doniesienia prasowe o ograniczeniach w finansowaniu programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja programu informuje, że zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym w umowie na rok 2012 Komisja Europejska przekazała wszystkie zaplanowane środki na działania zdecentralizowane w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym na program Erasmus. Program „Uczenie się przez cale życie”, w tym program Erasmus, nie jest w chwili obecnej zagrożony brakiem płynności finansowej. Pełne oświadczenie.

wprowadziła: Marta Wiśniewska

 Początek strony