Konferencja BEZPIECZEŃSTWO STUDIÓW

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO STUDIÓW

 Konferencja BEZPIECZEŃSTWO STUDIÓW

"Bezpieczeństwo - prawo studenta a powinność środowisk lokalnych".

Planowany termin konferencji - 7/8.12.2017 r.

Idea takiej konferencji zrodziła się w wyniku nowych trudności, na jakie napotykają polskie uczelnie w związku z procesami związanymi z mieszaniem się kultur, rosnąca agresją i brakiem tolerancji. Rozwój wymiany międzynarodowej niesie konieczność zmierzenia się uczelni z trudnymi do przewidzenia wyzwaniami i powoduje wzrost spektrum ich odpowiedzialności. Konferencja stworzy forum wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk i modelowych rozwiązań oraz dyskusji o problemach związanych nie tylko ze studentami zagranicznymi. Skierowana jest do władz uczelni i pracowników profesjonalnie zajmujących się międzynarodową wymianą studentów a także władz miejskich, organizacji samorządowych i innych jednostek i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo studiowania.

W programie przewidujemy 5 sesji - trzy w dniu 7.12. i dwie w dniu 8.12.br.

W pierwszym dniu, oprócz sesji wprowadzającej, planujemy przedstawienie dobrych praktyk przez wybrane uczelnie oraz prezentację stanowiska studentów.

W drugim dniu skupimy się na współpracy uczelni ze środowiskiem lokalnym i dyskusji o roli mediów.

Trwają prace nad przygotowaniem pierwszego komunikatu, wyborem patronów honorowych i partnerów. Spotkanie przedstawicieli władz Uczelni regionu kujawsko-pomorskiego przyczyni się do integracji działań i wypracowania ostatecznego modelu konferencji.

Formularz zgłoszeniowy.