Materiały promocyjne i pamiątki

Materiały promocyjne i pamiątki

 Materiały promocyjne i pamiątki

Przerwa w sprzedaży materiałów promocyjnych UMK
W związku z inwentaryzacją w Dziale Promocji i Informacji UMK od 28 listopada do 1 grudnia 2017 r. nie będzie prowadzona sprzedaż detaliczna i dystrybucja wewnętrzna materiałów promocyjnych UMK.
Prosimy o uwzględnienie tych terminów w planowanych zamówieniach.