Cennik

Noclegi
 1. Ceny dla pracowników, emerytów i rencistów UMK w ramach wczasów
  • miejsce w domku kempingowym - 45 zł za 1 dobę, jeżeli wynajem dot. min. 2 osób, 35 zł za 1 dobę, jeżeli wynajem dot. powyżej 2 osób
  • miejsce w domkach 23, 24, 25 - 60 zł za 1 dobę, jeżeli wynajem dot. min 2 osób
  • miejsce w domkach 23, 24, 25 - 45 zł za 1 dobę, jeżeli wynajem dot. powyżej 2 osób
  • miejsce w pawilonie hotelowym - 25 zł za 1 dobę
  • miejsce w pokoju 2 os. (budynek recepcji) - 40 zł za 1 dobę
 2. Ceny dla pracowników, emerytów i rencistów UMK (pobyt poza skierowaniami na wczasy)
  • domek kempingowy - 100 zł za 1 dobę
  • domek kempingowy nr 23, 24, 25, - 150 zł za 1 dobę
  • pokój w pawilonie hotelowym (4 os.) - 80 zł za 1 dobę
  • pokój 2 os. (budynek recepcji) - 90 zł za 1 dobę
 3. Ceny dla osób spoza UMK
  • domek kampingowy – 150 zł za 1 dobę
  • domek kampingowy nr 23, 24, 25 – 200 zł za 1 dobę
  • pokój w pawilonie hotelowym - 80 zł za 1 dobę
  • pokój 2 os. (budynek recepcji) - 100 zł za 1 dobę
 4. Dzieci do lat 3 – noclegi bezpłatne
 5. Odpłatność za osoby dokwaterowane w domkach i pokojach przyznanych pracownikom UMK w ramach skierowania na wczasy ustala się w tej samej wysokości jak dla pracowników UMK.
 6. Wynajęcie grzejnika olejowego – 12 zł za 1 dobę.
 7. Cennik obowiązuje od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Rezerwacji można dokonywać pocztą e- mail: bachotek@umk.pl lub telefonicznie pod 505 033 226.

W uzasadnionych przypadkach Kanclerz UMK może wyrazić zgodę na zmianę odpłatności.

Przy sprzedaży grupowej na okres dłuższy niż 7 dni obowiązuje zawarcie umowy w formie pisemnej.