Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 11 marca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

24

UCHWAŁA Nr 4

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 11 marca 2002 r.

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2002-2005

Na podstawie § 26 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2002 r.

s t w i e r d z a  się, co następuje:

§ 1

Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na posiedzeniu w dniu 11 marca 2002 roku stwierdza, że 210 elektorów zostało wybranych zgodnie z Regulaminem Wyborczym Organów Uniwersytetu i w terminie określonym terminarzem wyborczym.

Listę elektorów będących przedstawicielami:

 1. nauczycieli akademickich oraz studentów z poszczególnych wydziałów,
 2. nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych,
 3. uczestników studiów doktoranckich,
 4. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziałach i pozostałych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski

Załącznik do uchwały Nr 4
KWU z dnia 11 marca 2002 r.

WYKAZ ELEKTORÓW NA KADENCJĘ 2002-2005

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Renata Bednarek
 2. prof. dr hab. Michał Caputa
 3. prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass
 4. prof. dr hab. Wiesław Maik
 5. prof. dr hab. Andrzej Tretyn
 6. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. UMK
 7. dr hab. Barbara Chwirot, prof. UMK
 8. dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor, prof. UMK
 9. dr hab. Lech Jacuński, prof. UMK
 10. dr hab. Henryk Rochnowski, prof. UMK
 11. dr hab. Bogdana Wilczyńska,
 12. dr hab. Andrzej Zielski.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Ryszard Dorożyński,
 2. dr Barbara Grajpel,
 3. dr Edmund Kartanas,
 4. dr Tomasz Kozłowski,
 5. dr Zbigniew Podgórski,
 6. dr Maryla Szczepanik,
 7. mgr Małgorzata Kamińska-Czakłosz,
 8. mgr Paweł Napiórkowski.

Studenci:

 1. Adam Charum
 2. Michał Straszewski

WYDZIAŁ CHEMII

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Antoni Grodzicki,
 2. prof. dr hab. Michał Rozwadowski,
 3. prof. dr hab. Andrzej Sadlej,
 4. dr hab. Józef Ceynowa, prof. UMK,
 5. dr hab. Halina Kaczmarek.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Krzysztof Aleksandrzak,
 2. dr Aleksander Kazubski,
 3. dr Alina Sionkowska,
 4. dr Andrzej Surdykowski.

Student:

 1. Anna Kozakiewicz.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Krystyna Kallas,
 2. prof. dr hab. Janusz Skuczyński,
 3. prof. dr hab. Witold Wróblewski,
 4. dr hab. Viara Maldjieva, prof. UMK,
 5. dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK,
 6. dr hab. Ewa Owczarz, prof. UMK,
 7. dr hab. Witold Stefański, prof. UMK,
 8. dr hab. Adam Bednarek,
 9. dr hab. Bogdan Burdziej,
 10. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak,
 11. dr hab. Jerzy Maciejewski,
 12. dr hab. Leszek Żyliński.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Renata Jarzębowska-Sadkowska,
 2. dr Ewa Walusiak,
 3. dr Marcin Wołk,
 4. mgr Elżbieta Kruszyńska,
 5. mgr Krzysztof Strzemeski.

Studenci:

 1. Aleksandr Anikowski,
 2. Karolina Kaczmarczyk.

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Aleksander Balter,
 2. prof. dr hab. Stanisław Dembiński,
 3. prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch,
 4. prof. dr hab. Józef Szudy,
 5. prof. dr hab. Jarosław Zaremba,
 6. prof. dr hab. Andrzej Woszczyk,
 7. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK,
 8. dr hab. Czesław Koepke, prof. UMK,
 9. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UMK,
 10. dr hab. Andrzej Kus, prof. UMK,
 11. dr hab. Jacek Fisz,
 12. dr hab. Wiesław Nowak,
 13. dr hab. Andrzej Strobel.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Alicja Chruścińska,
 2. dr Maciej Mikołajewski,
 3. mgr Andrzej Karbowski,
 4. mgr Jaromir Patyk.

Student:

 1. Izabela M. Kołłupajło.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Ryszard Borowicz,
 2. prof. dr hab. Marian Bybluk,
 3. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
 4. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
 5. prof. dr hab. Andrzej Szahaj,
 6. prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski,
 7. prof. dr hab. Mirosław Żelazny,
 8. dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK,
 9. dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK,
 10. dr hab. Witold Wojdyło, prof. UMK,
 11. dr hab. Jolanta Żelazna, prof. UMK.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Tomasz Marciniak,
 2. dr Lucyna Matuszak,
 3. dr Piotr Petrykowski,
 4. dr Sławomira Sadowska,
 5. dr Paweł Załęcki.

Studenci:

 1. Paweł Czajka,
 2. Maciej Koziołocki,
 3. Paweł Krawcewicz,
 4. Jarosław Najberg,
 5. Aleksandra Nikiel.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Adam Jakubowski,
 2. prof. dr hab. Jan Kwiatkowski,
 3. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk,
 4. dr hab. Grzegorz Jarzembski, prof. UMK,
 5. dr hab. Piotr Bała.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Krzysztof Frączek,
 2. dr Grzegorz Zwara,
 3. dr Mirosław Uscki.

Student:

 1. Piotr Olber.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski,
 2. dr hab. Mirosław Haffer, prof. UMK,
 3. dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK,
 4. dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK,
 5. dr hab. Marek J. Stankiewicz, prof. UMK,
 6. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UMK,
 7. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, prof. UMK.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Andrzej Anszperger,
 2. dr Krzysztof Kannenberg,
 3. dr Jerzy Romański,
 4. mgr Aneta Szóstek.

Studenci:

 1. Dominik Dymitriew,
 2. Tomasz Oprus,
 3. Paweł Rychłowski,
 4. Remigiusz Najberg,
 5. Szymon Matusiak,
 6. Maciej Zarębski.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Sławomir Kalembka,
 2. prof. dr hab. Andrzej Nowakowski,
 3. prof. dr hab. Waldemar Rezmer,
 4. prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski,
 5. dr hab. Jadwiga Chudziak, prof. UMK,
 6. dr hab. Wojciech Chudziak, prof. UMK,
 7. dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK,
 8. dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK,
 9. dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK,
 10. dr hab. Andrzej Kola, prof. UMK,
 11. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. UMK,
 12. dr hab. Jan Sziling, prof. UMK,
 13. dr hab. Magdalena Niedzielska,
 14. dr hab. Zofia Waszkiewicz.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Waldemar Chorążyczewski,
 2. dr Robert Degen,
 3. dr Dorota Michaluk,
 4. dr Mariusz Wołos.

Studenci:

 1. Agnieszka Klajda,
 2. Wojciech Kipczak,
 3. Grzegorz Szmigielski,
 4. Eryk Wąsowski.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. prof. dr hab. Andrzej Borodo,
 2. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz,
 3. prof. dr hab. Janusz Justyński,
 4. prof. dr hab. Ryszard Łaszewski,
 5. prof. dr hab. Kazimierz Lubiński,
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski,
 7. dr hab. Jan Galster, prof. UMK,
 8. dr hab. Krystyna Kamińska, prof. UMK,
 9. dr hab. Ewa Kustra, prof. UMK,
 10. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. UMK.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. dr Maria Jeż-Ludwichowska,
 2. dr Henryk Nowicki,
 3. mgr Marcin Kraszewski.

Studenci:

 1. Marek Grunwald,
 2. Paweł Matlakiewicz,
 3. Robert Musiałkiewicz,
 4. Marcin Muszyński,
 5. Sebastian Piekarski,
 6. Joanna Przygoda,
 7. Wojciech Szczudło.

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab. (przew. kwal. IIo):

 1. prof. art. mal. Witold Chmielewski,
 2. prof. dr Józef Flik,
 3. prof. dr hab. Wiesława Limont,
 4. prof. art. graf. Bogdan Przybyliński,
 5. prof. dr hab. Alicja Strzelczyk,
 6. prof. art. graf. Józef Słobosz,
 7. prof. art. mal. Mieczysław Ziomek,
 8. art. graf. Sławomir Janiak, prof. UMK,
 9. dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK,
 10. art. mal. Lech Wolski, prof. UMK,
 11. art. mal. Lech Kubiak,
 12. art. mal. Piotr Klugowski,
 13. art. graf. Bogumiła Pręgowska.

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. mgr Dorota Jutrzenka-Supryn,
 2. mgr Ireneusz Kopacz,
 3. mgr Michał Rygielski,
 4. mgr Jacek Stachera,
 5. mgr Marek Zajko.

Student:

 1. Zuzanna Byczuk.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym dr hab.:

 1. ks. dr hab. Janusz Grężlikowski, prof. UMK,
 2. ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK,
 3. dr hab. Marian Grabowski, prof. UMK.

Pozostały nauczyciel akademicki:

 1. ks. dr Tomasz Dutkiewicz.

Student:

 1. Cezary Garnuszek.

Studium Praktycznej Nauk Języków Obcych

Pozostali nauczyciele akademiccy:

 1. mgr Lidia Daniel,
 2. mgr Zofia Grzemska,
 3. mgr Elżbieta Rutkowska,
 4. mgr Anna Zielińska.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pozostały nauczyciel akademicki:

 1. mgr Bogusław Drwięga.

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 1. mgr Wojciech Ejankowski,
 2. mgr Maciej Tokarski.

Pracownicy naukowo-techniczni:

 1. mgr Włodzimierz Gołębiewski,
 2. mgr Anna Kozłowska,
 3. mgr Piotr Przyżycki,
 4. Zbigniew Polakowski.

Pracownicy biblioteczni:

 1. mgr Alicja Prokopowicz,
 2. mgr Urszula Zaborska.

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. dr Jan Bełkot,
 2. dr Stefan Nielek,
 3. dr Wojciech Streich,
 4. mgr Krystyna Fordońska,
 5. mgr Henryk Heldt,
 6. mgr Teresa Macieja-Roszkowska,
 7. mgr Justyna Morzy,
 8. mgr Zbigniew Olszewski,
 9. mgr Przemysław Pawlak,
 10. mgr Waldemar Rujner,
 11. mgr Hanna Rylich,
 12. mgr Stanisława Woźniak,
 13. mgr Elżbieta Wiśniewska,
 14. Maria Bałamącek,
 15. Eleonora Banaszak.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt