Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 6 czerwca 2005
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 12

KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU

z dnia 10 maja 2005 r

o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.

Na podstawie § 67 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu z dnia 31 stycznia 2005 r.

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u
s t w i e r d z a   p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych w okresie od 28 lutego do 8 marca 2005 r. wyborów do Rad Wydziałów na kadencję 2005-2008, w wyniku których zostali wybrani następujący przedstawiciele:

 1. Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Małgorzata Kamińska Czakłosz
   dr Elżbieta Grzelak-Kostulska
   dr Mirosław Karasiewicz
   dr Tomasz Kozłowski
   dr Zbigniew Podgórski
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Anna Studzińska
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Włodzimierz Piątkowski
  4. spośród studentów:
   Anna Basiak
   Michał Leszczyński
   Justyna Grzywacz
   Anna Piksa
   Krzysztof Wajer
 2. Na Wydziale Chemii:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Przemysław Kosobucki
   dr Leszek Pazderski
   dr Stanisław Trzciński
   mgr Dariusz Kędziera
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Wojciech Żebrowski
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Grzegorz Trykowski
  4. spośród studentów:
   Szymon Bocian
   Tomasz Grzebielucha
   Jan Skrzyński
   Patryk Zaleski-Ejgierd
 3. Na Wydziale Filologicznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
   dr Danuta Kowalewska
   dr Radosław Sioma
   mgr Bartosz Awianowicz
   mgr Krzysztof Strzemeski
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Mikołaj Sobociński
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Zofia Wójcik
  4. spośród studentów:
   Sylwia Jarząbska
   Hanna Lebiecka
   Joanna Zacharek
   Anna Zajkowska
   Mateusz Zakrzewski
 4. Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Danuta Jeziorek
   dr Jacek Matulewski
   mgr Lidia Nowak
   dr Jaromir Patyk
   dr Krzysztof Rochowicz
   dr Janusz Szatkowski
   dr Józefina Turło
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Artur Stachów
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Krzysztof Bartkiewicz
  4. spośród studentów:
   Krzysztof Banach
   Piotr Bojda
   Łukasz Bujak
   Jacek Drzycimski
   Łukasz Harhura
   Damian Kowalonek
   Radosław Malicki
 5. Na Wydziale Humanistycznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Jacek Błeszyński
   dr Renata Góralska
   dr Ireneusz Pyrzyk
   dr Agnieszka Siemińska-Łosko
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Joanna Szalacha
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Krystyna Szymeczko
  4. spośród studentów:
   Hubert Grzegorczyk
   Piotr Mazur
   Wojciech Sokołowicz
   Beata Trędewicz
   Łukasz Walkusz
 6. Na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Aleksander Ćwiszewski
   dr Mieczysław Mentzen
   dr Andrzej Sendlewski
   dr Piotr Wiśniewski
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Bartosz Ziemkiewicz
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Joanna Zielińska
  4. spośród studentów:
   Filip Bątkowski
   Łukasz Grodzki
   Marcin Kalwas
   Konrad Wijatkowski
 7. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Andrzej Anszperger
   dr Joanna Górka
   dr Barbara Jaskólska
   dr Witold Orzeszko
   dr Ewa Zysnarska
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Tomasz Koźliński
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Krystyna Zawadzka
  4. spośród studentów:
   Mateusz Bogdanowicz
   Grzegorz Budziński
   Tomasz Kaczmarek
   Krystian Kręgiel
   Jarosław Stasiak
 8. Na Wydziale Nauk Historycznych:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Wanda Ciszewska
   dr Jarosław Kłaczkow
   dr Maciej Krotofil
   dr Dorota Michaluk
   dr Beata Stachowiak
   mgr Katarzyna Żurawska
   mgr Joanna Modrzyńska
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Hubert Stys
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Alina Sosnowska
  4. spośród studentów:
   Łukasz Dawidowski
   Wiesława Duży
   Joanna Gnyp
   Zdzisław Jakubowski
   Hubert Openchowski
   Paweł Posachowicz
   Karolina Szabat
 9. Na Wydziale Prawa i Administracji:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Ewa Bagińska
   dr Agnieszka Bień-Kacała
   dr Ewa Gajda
   dr Violetta Kwiatkowska-Darul
   mgr Katarzyna Kiljan
   mgr Monika Wałachowska
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Paweł Nowicki
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Barbara Maroń
  4. spośród studentów:
   Jacek Pakuła
   Łukasz Przystupa
   Krzysztof śmigielski
   Magdalena Zapiec
   Daniel Sołtys
   Anna Szajkowska
 10. Na Wydziale Sztuk Pięknych:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Jarosław Rogóż
   dr Elżbieta Szmit-Naud
   dr Jacek Stachera
   mgr Joanna Arszyńska
   mgr Dorota Jutrzenka-Supryn
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   mgr Małgorzata Kozłowska
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Marek Kiełbasiński
  4. spośród studentów:
   Żaneta Gruchała
   Marek Kuźlik
   Aleksandra Moes
   Marta Ozdarska
   Ewa Sawicka
 11. Na Wydziale Teologicznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   ks. dr Tadeusz Lewandowski
   ks. dr Zbigniew Wanat
  2. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   Zofia Nolka
  3. spośród studentów:
   Tomasz Malinowski
   Agnieszka Różycka
 12. Na Wydziale Lekarskim:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Wieńczysława Adamczyk
   dr Maciej Bierwagen
   dr Witold Hryncewicz
   dr Dorota Olszewska-Słonina
   dr Jan Styczyński
   dr Piotr Złomańczuk
  2. spośród uczestników studiów doktoranckich:
   lek. Małgorzata Pufal
  3. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Gabriela Barlik
  4. spośród studentów:
   Małgorzata Małłek
   Kinga Mrotek
   Łukasz Rumiński
   Piotr Sawicki
   Paweł Urbanowicz
   Łukasz Woda
 13. Na Wydziale Farmaceutycznym:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska
   mgr Arkadiusz Piwoński
   mgr Danuta Rystok
  2. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   inż. Lidia Król-Durmowicz
  3. spośród studentów:
   Tomasz Deresz
   Lena Nowak
   Aleksandra Rutkowska
 14. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
  1. spośród nauczycieli akademickich nie będących profesorami ani doktorami habilitowanymi:
   dr Bernadetta Drzewiecka
   dr Magdalena Mackiewicz-Milewska
   dr Robert ślusarz
   mgr Kamila Faleńczyk
   mgr Anna Talar
  2. spośród pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   mgr Katarzyna Bartoszewska
  3. spośród studentów:
   Maciej Fidos
   Adam Jurgoński
   Adrian Miler
   Katarzyna Nowacka
   Weronika Wróblewska

 

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt