Akredytacje zewnętrzne
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Akredytacje zewnętrzne

Akredytacje zewnętrzne

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Akredytacje zewnętrzne

 Akredytacje zewnętrzne

 1. Akredytacje międzynarodowe
  Jednostka
  Organizacja certyfikująca
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
  12.08.2015
  5 lat
 2. Kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej:
  • Oceny instytucjonalne
  Jednostka
  Uzyskana ocena
  instytucjonalna
  Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
  Rok akademicki,
  w którym zaplanowano ponowną ocenę
  Wydział Sztuk Pięknych
  pozytywna
  04.07.2013
  2018/2019
  Wydział Nauk Historycznych
  pozytywna
  12.12.2013
  2019/2020
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  pozytywna
  20.02.2014
  2019/2020
  Wydział Filologiczny
  pozytywna
  03.07.2014
  2019/2020
  Wydział Matematyki i Informatyki
  pozytywna
  19.11.2015
  2021/2022
  • Oceny programowe
  Kierunek studiów
  Uzyskana ocena programowa
  Poziom studiów
  Data podjęcia uchwały Prezydium PKA
  Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę
  rzeźba
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  31.05.2007
  *
  historia
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  06.09.2007
  *
  zarządzanie informacją i bibliologia
  pozytywna
  I i II stopnia
  04.10.2007
  *
  konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  14.02.2008
  *
  fizyka techniczna
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  14.02.2008
  2013/2014
  ochrona środowiska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  04.09.2008
  *
  etnologia – antropologia kulturowa
  pozytywna
  I stopnia
  13.11.2008
  *
  etnologia – antropologia kulturowa
  pozytywna
  II stopnia
  13.11.2008
  *
  historia sztuki
  pozytywna
  I stopnia i jednolite magisterskie
  05.02.2009
  *
  informatyka
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  07.05.2009
  *
  filologia polska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.07.2009
  *
  biologia
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2009
  *
  ochrona dóbr kultury
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  17.09.2009
  *
  archeologia
  pozytywna
  I stopnia i jednolite magisterskie
  17.09.2009
  *
  matematyka
  wyróżniająca
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  25.03.2010
  *
  zarządzanie
  wyróżniająca
  I, II stopnia, jednolite magisterskie
  24.06.2010
  2017/2018
  teologia
  wyróżniająca
  jednolite magisterskie
  26.01.2017
  2024/2025
  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia angielska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia romańska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia germańska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia klasyczna
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia włoska
  pozytywna
  I stopnia
  02.09.2010
  *
  filologia rosyjska
  pozytywna
  I, II stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  filologia bałkańska
  pozytywna
  I i II stopnia
  02.09.2010
  *
  malarstwo
  pozytywna
  I stopnia i jednolite magisterskie
  02.09.2010
  *
  kulturoznawstwo
  pozytywna
  I stopnia
  07.10.2010
  *
  fizyka
  wyróżniająca
  I i II stopnia
  22.06.2017
  2024/2025
  kulturoznawstwo
  pozytywna
  II stopnia
  09.12.2010
  *
  zdrowie publiczne
  pozytywna
  I i II stopnia
  09.12.2010
  2016/2017
  pielęgniarstwo
  pozytywna
  I i II stopnia
  09.12.2010
  2016/2017
  grafika
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  16.06.2011
  *
  ekonomia
  pozytywna
  I iII stopnia, jednolite magisterskie
  07.07.2011
  2016/2017
  biotechnologia (WBiOŚ)
  pozytywna
  I i II stopnia
  01.09.2011
  *
  biotechnologia (WL)
  pozytywna
  I i II stopnia
  06.07.2017
  2022/2023
  socjologia
  pozytywna
  I i II stopnia
  12.10.2017
  2023/2024
  prawo
  wyróżniająca
  jednolite magisterskie
  7.09.2017
  2024/2025
  automatyka i robotyka
  pozytywna
  I stopnia
  24.11.2011
  2017/2018
  politologia
  wyróżniająca
  I, II stopnia, jednolite magisterskie
  08.12.2011
  2019/2020
  kierunek lekarski
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  23.02.2012
  2017/2018
  farmacja
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  06.12.2012
  2018/2019
  pedagogika
  pozytywna
  I i II stopnia
  21.02.2013
  2018/2019
  filozofia
  pozytywna
  I i II stopnia
  23.05.2013
  2018/2019
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  pozytywna
  I i II stopnia
  05.09.2013
  2018/2019
  administracja
  pozytywna
  I i II stopnia
  19.09.2013
  2019/2020
  analityka medyczna
  pozytywna
  jednolite magisterskie
  17.10.2013
  2019/2020
  stosunki międzynarodowe
  pozytywna
  I i II stopnia
  12.12.2013
  2019/2020
  astronomia
  pozytywna
  I i II stopnia
  20.11.2014
  2020/2021
  chemia
  pozytywna
  I i II stopnia
  19.02.2015
  2020/2021
  geografia
  pozytywna
  I i II stopnia
  07.05.2015
  2020/2021
  fizjoterapia
  pozytywna
  I i II stopnia
  02.07.2015
  2020/2021
  finanse i rachunkowość
  wyróżniająca
  I i II stopnia
  03.03.2016
  2023/2024
  nauki o rodzinie
  pozytywna
  I i II stopnia
  09.02.2017
  2022/2023
  kognitywistyka
  pozytywna
  I i II stopnia
  25.05.2017
  2022/2023
  * wydział prowadzący kierunek otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną
 3. Akredytacje środowiskowe:
  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  fizyka techniczna
  16.10.2015
  2 lata
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  automatyka i robotyka
  22.04.2016
  2 lata
  • Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Lekarski
  kierunek lekarski
  28.01.2011
  5 lat (przedłużony po wizytacji kontrolnej 01.06. 2016 r.)
  • Akredytacje Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  pielęgniarstwo
  09.07.2013
  5 lat
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  położnictwo
  16.09.2016
  5 lat
  • Akredytacja na prowadzenie specjalizacji z Farmacji Aptecznej
  Jednostka
  Kierunek
  Data przyznania akredytacji
  Okres na który przyznano akredytację
  Wydzial Farmaceutyczny
  farmacja
  06.02.2015
  5 lat


Aktualizacja: Karolina Rochnowska, 21.09.2017 r.