Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania
Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

 Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych studentów UMK dysponuje m.in. następującym sprzętem i oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu pn. "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

W ramach wypożyczalni dostępny jest również sprzęt zakupiony z innych środków:

Ponadto w ramach projektu dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania w celu utworzenia stanowiska do adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i słabowidzących. Stanowisko będzie w najbliższym czasie udostępnione w Bibliotece Głównej UMK. W ramach stanowiska dostępne będą następujące elemanty:

> Po więcej informacji na temat projektu "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" zapraszamy na stronę projektu pod adresem http://kompetencje.umk.pl/.

Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni proszone są o kontakt z biurem Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:
dokument Word Regulamin
dokument Word Wniosek o użyczenie sprzętu
dokument Word Umowa użyczenia (wzór)
dokument Word Protokół zdawczo-odbiorczy