Transport

Studenci niepełnosprawni mający problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą zgłosić się do biura Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych w celu zorganizowania indywidualnych przejazdów na zajęcia dydaktyczne lub pozostałe zajęcia związane z kształceniem (dowóz do biblioteki, na praktyki itp.).

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są uprawnione do korzystania z transportu oferowanego przez Urząd Miasta Torunia. Urząd posiada 4 specjalnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych samochody. Istnieje możliwość korzystania z nich w dni powszednie od godziny 7:00 do 22:00, w soboty i niedziele od 8:00 do 20:00. Osoba uprawniona pragnąca skorzystać z transportu powinna zamówić transport wcześniej pod numerem 19196 ustalając z dyspozytorem godzinę oraz trasę przejazdu.

W Toruniu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie a także osoby niewidome oraz ich opiekunowie są uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W Toruniu kursują autobusy niskopodłogowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Godziny przyjazdów takich autobusów są odpowiednio oznaczone na rozkładach jazdy autobusów określonych linii komunikacji miejskiej.