Miejsca specjalne w DS

Miejsca specjalne w DS

 Miejsca specjalne w DS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika dysponuje dwoma Domami Studenckimi (DS 11 i DS 6) dostosowanymi do potrzeb osób niesprawnych ruchowo. Oba akademiki wyposażone są w otwierane na fotokomórkę drzwi wejściowe, podjazd dla wózków lub windę oraz łącznie 15 pokoi przystosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi (szersze drzwi wejściowe, przesuwane drzwi do łazienki, wyposażenie łazienki w poręcze, składane krzesełko pod prysznicem, podwyższone umywalki itp.). Studenci niepełnosprawni, którzy nie potrzebują specjalnie przystosowanych pokoi zamieszkują również w innych domach studenckich.

Miejsca specjalne dla osób niepełnosprawnych dostępne są w pokojach jedno lub dwuosobowych. Pokoje jednoosobowe przeznaczone są dla osób ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością.

Wnioski o przyznanie miejsca specjalnego w domu studenckim należy składać w biurze Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych w terminie do 31 sierpnia każdego roku akademickiego. Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich można pobrać ze strony Samorządu Studenckiego.

Miejsca specjalne w domach studenckich przyznaje powołana przez Rektora Komisja ds. Kwaterowania Studentów Niepełnosprawnych w terminie do 20 września każdego roku.

Wnioski o przyznanie miejsca specjalnego w DS. w Collegium Medicum rozpatruje i przyznaje Prorektor ds. Studenckich w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ds. Collegium Medicum.