Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Wczasy zorganizowane przez Uniwersytet

  1. Dział Socjalny dwa razy w roku przedstawia propozycje wczasów zorganizowanych przez Uniwersytet (letnich i zimowych) podając jednocześnie terminy składania wniosków o przyznanie dofinansowań do tych wczasów.
  2. Należność za wczasy zorganizowane przez Uniwersytet, pomniejszoną o przyznane dofinansowanie, należy wpłacać do Kasy Kwestury bądź na konto bankowe UFŚS UMK w Toruniu na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu wypoczynku.
  3. Brak wpłaty należności za przyznane wczasy w terminie określonym w pkt. 2 jest traktowany jako rezygnacja z wczasów.
  4. Na umotywowany wniosek zainteresowanego, kanclerz może rozłożyć na raty należność za przyznane wczasy zorganizowane przez Uniwersytet (maksymalnie 3 raty, płatne w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wypoczynku).
  5. Bezkosztowa rezygnacja z przyznanych wczasów może nastąpić najpóźniej na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu wypoczynku. Rezygnacja po tym terminie będzie skutkowała obciążeniem pełnym kosztem odpłatności, chyba, że rezygnacja została spowodowana nagłym zdarzeniem losowym.

Informacje dotyczące przyznania dofinansowania można uzyskać osobiście w Dziale Socjalnym (Rektorat, pok. 416), telefonicznie ((56) 611 20 68) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (dorota.wojdylo@umk.pl lub ds@umk.pl).


Informujemy pracowników, emerytów i rencistów o możliwości rezerwacji (bez dofinansowania z UFŚS) miejsc noclegowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach w okresie poza turnusami wczasowymi tj. w terminie 25.04.-08.06.2014 r. oraz we wrześniu w przypadku wolnych miejsc.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 723 710 005 oraz (59) 814 19 22 (aktywny od 08.04.-30.09.2014 r.) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rowy@umk.pl

Więcej informacji na stronie www.rowy.umk.pl


Przydatne dokumenty:
dokument Wniosek o dofinansowanie wczasów organizowanych przez UMK

Dział Socjalny

Nr konta bankowego Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Millennium S.A. Warszawa
03 1160 2202 0000 0000 6090 1909