Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA



Adres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Akademicka Przychodnia Lekarska

Akademicka Przychodnia Lekarska

ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń
Kierownik
lek. Waldemar Bata, tel. 056-611-43-47
Kierownik Zespołu Gospodarczego:
Danuta Skopińska, tel. 056-611-43-46
Pielęgniarka ds. nadzoru i koordynacji pracy:
Bożena Makadońska, tel. 056-611-47-94
REJESTRACJA, 056-654-20-20, 056-611-46-58
Żaneta Wierzbowska
Bogumiła Piątkowska
Magdalena Szyplińska
Uwaga
Rejestracja do wszyskich poradni specjalistycznych odbywa się za pośrednictwem Rejestracji Ogólnej nr telefonów: 056-611-46-58, 056-654-20-20.
Wyjątek stanowią:
Poradnia K: 056-611-43-40
Poradnia Stomatologiczna: 056-611-45-65

dokument PDF Harmonogram pracy poradni i gabinetów APL



Początek strony