Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

 Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) – oryginał dokumentu do wglądu,
  • dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,
  • dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie,
Kandydaci zakwalifikowani lub oczekujący na zakwalifikowanie na kierunek filologia polska sp. logopedia dodatkowo składają
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania.

Termin składania dokumentów

21.09.2017 (czwartek) – 22.09.2017 (piątek) - w godz. 9:00-15:00
23.09.2017 (sobota) - w godz. 9:00-14:00
25.09.2017 (poniedziałek) - w godz. 9:00-15:00

Miejsce składania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Budynek Wydziału Chemii
(parter)


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 17 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.