Zarejestruj się Zaloguj się
Akty prawne Akty prawne Akty prawne Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

 1. Uchwała Nr 107 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uchwała Nr 49 Senatu UMK z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu UMK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018
  Uchwała Nr 58 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu UMK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018
  Uchwała Nr 82 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 107 Senatu UMK z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018
  Załączniki do Uchwały Nr 107
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: agrobiologia, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, ochrona środowiska
  • Wydział Chemii: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia żywności, materiały współczesnych technologii, technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem
  • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy): farmacja, analityka medyczna, kosmetologia
  • Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia bałkańska, germańska, filologia rosyjska, filologia romańska, filologia włoska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia – japonistyka, lingwistyka stosowana – j. francuski z j. arabskim, - j. włoski z j. hiszpańskim, - j. francuski z j. hiszpańskim, j. rosyjski z j. czeskim, język obcy w biznesie, komparatystyka literacko-kulturowa, filologia polska, kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu), lingwistyka praktyczna i copywriting
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana
  • Wydział Humanistyczny: filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo, organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia, religioznawstwo, socjologia, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy): kierunek lekarski, biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka i ekonomia, bezpieczeństwo narodowe
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, matematyka i ekonomia, zarządzanie
  • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, etnologia - antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, studia Skandynawsko-Bałtyckie, wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy): dietetyka, fizjoterapia, organizacja opieki nad osobą starszą, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, audiofonologia, zdrowie publiczne
  • Wydział Nauk o Ziemi: geografia, geoinformacja środowiskowa, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem, turystyka i rekreacja
  • Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, praca socjalna
  • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie
  • Wydział Prawa i Administracji: administracja, doradztwo podatkowe, prawo, prawo ochrony środowiska
  • Wydział Sztuk Pięknych: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, ochrona dóbr kultury, rzeźba, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • Wydział Teologiczny: teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna), nauki o rodzinie, organizacja opieki nad osobą starszą
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 3. Komisje rekrutacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/2018
 4. Limity miejsc na kierunki stacjonarne w roku akademickim 2017/2018
 5. Opłata rekrutacyjna
 6. Wymagane dokumenty
 7. Olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe