Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia żywności

Czym jest chemia żywności?

Chemia żywności to studia licencjackie bazujące na naukach matematyczno-przyrodniczych, łączące wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, technologii i inżynierii chemicznej. Przedmioty kierunkowe takie jak: chemia i analiza żywności, przetwórstwo żywności, gospodarka wodno-ściekowa stanowią rozszerzenie i uzupełnienie przedmiotów typowo z zakresu chemii.


Dlaczego warto studiować chemię żywności na UMK?

Tutaj zdobędziesz:

  • wiedzę teoretyczną i praktyczną o składzie i analizie produktów i surowców spożywczych, a także o sposobach zagospodarowania odpadów poprzemysłowych, podstawowych procesach biotechnologicznych i technologicznych w przemyśle spożywczym
  • umiejętności samodzielnego działania, przede wszystkim w wykonywaniu analiz oraz interpretacji uzyskanych wyników

Co po studiach?

Absolwenci kierunku chemia żywności będą przygotowani do pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w laboratoriach zajmujących się kontrolą jakości żywności. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej mogą rozwiązywać problemy związane z produkcją żywności oraz przekazywać ją w formie pisemnej bądź ustnej.


Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia żywności [fot. WCh] chemia żywności [fot. WCh] chemia żywności [fot. WCh] chemia żywności [fot. WCh] chemia żywności [fot. WCh] chemia żywności [fot. WCh]