Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Czym są technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem?

Jeżeli interesują Cię zjawiska i procesy zachodzące w otaczającym Cię środowisku, to ten kierunek jest idealny dla Ciebie. Tutaj zdobędziesz wszechstronne wykształcenie w zakresie przedmiotów kierunkowych oraz matematyki i fizyki w badaniach zjawisk i procesów środowiskowych oraz zarządzania środowiskiem.


Dlaczego warto studiować technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem na UMK?

Tutaj POZNASZ

  • podstawy analityki, kontroli i monitoringu skażeń środowiskowych oraz technologii proekologicznych
  • zasady poboru i przygotowania prób środowiskowych
  • nowoczesne metody separacyjne
  • podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym
  • wiedzę z zakresu technologii proekologicznej
  • zasady planowania i realizowania projektów badawczych

oraz ZDOBĘDZIESZ

  • umiejętności prowadzenia badań środowiskowych, w tym z wykorzystaniem eksperymentu
  • umiejętności opracowania wyników badań oraz ich interpretacji uwzględniając ciąg przyczynowo-skutkowy
  • umiejętności przygotowania raportów o stanie środowiska i ich zreferowania

Co po studiach?

Posiadasz szerokie perspektywy zawodowe do zatrudnienia w laboratoriach badawczych, kontrolnych i przemysłowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, związanych z inżynierią środowiska oraz technologiami stosowanymi z ochronie środowiska. Umiejętnie wykorzystujesz techniki planowania przestrzennego, administracji, a także zrealizujesz się jako konsultant działań w przestrzeni geograficznej zatrudniany w instytucjach związanych z ochroną przyrody