Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia kryminalistyczna

Czym jest chemia kryminalistyczna?

Kierunek studiów chemia kryminalistyczna oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii wraz z nabyciem umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Jeżeli więc lubisz chemię i biologię a dodatkowo chcesz poznać wiedzę prawniczą, to koniecznie studiuj u nas CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ!

Plan studiów kierunku chemia kryminalistyczna powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Celny) oraz interesariuszami wewnętrznymi (studenci i absolwenci Wydziału Chemii UMK). Gwarancją wysokiej jakości kształcenia będzie fakt prowadzenia części wykładów oraz laboratoriów przez specjalistów (ekspertów) będących przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMK.


Dlaczego warto studiować chemię kryminalistyczną na UMK?

Tutaj POZNASZ

  • podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki i technik kryminalistycznych
  • metody wykorzystywane w analizie materiału dowodowego z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu
  • gruntowną wiedzę chemiczną dotyczącą analizy materiałów na obecność m.in. leków i substancji narkotycznych

oraz ZDOBĘDZIESZ

  • umiejętności samodzielnego wykonywania analiz z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury badawczej
  • umiejętności krytycznego spojrzenia na wyniki pomiarowe dzięki znajomości podstaw chemometrii

Co po studiach?

Jest to unikatowy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii kryminalistycznej na poziomie studiów II stopnia. Głównym celem tego kierunku jest wykształcenie wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, placówkach współpracujących z Urzędem Celnym czy Strażą Pożarną. Program nowego kierunku gwarantuje wykształcenie Absolwentów posiadających gruntowną wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem nauk chemicznych i umiejętności wykorzystania jej w praktyce podczas pracy w laboratoriach zajmujących się analizą materiałów dowodowych. Wprowadzenie takich przedmiotów jak: systemy zarządzania jakością, kryminalistyka i podstaw procesu karnego oraz przedmiotów z zakresu technik kryminalistycznych gwarantuje zdobycie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do pracy w służbach mundurowych.


Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia kryminalistyczna [fot. Andrzej Romański] chemia kryminalistyczna [fot. WCh] chemia kryminalistyczna [fot. Andrzej Romański]