Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim

Czym jest lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim?

To praktyczna nauka dwóch języków, wspomagana wiedzą o kulturze, literaturze, historii i tradycjach dwóch obszarów językowych. Fakt, że w przypadku rosyjskiego i czeskiego te obszary sąsiadują z Polską jest dodatkowym atutem. Przed zdobyciem świata warto bowiem zacząć od poznawania najbliższej okolicy!


Dlaczego warto studiować lingwistykę stosowaną: język rosyjski z językiem czeskim na UMK?

Ponieważ z definicji uczy rozwiązywania problemów (językowych!) w praktyce, a… co dwa języki – to nie jeden. Nasza propozycja jest unikalna - lingwistykę stosowaną można studiować na wielu uczelniach w kraju, ale tylko na UMK łączymy język rosyjski z czeskim.

W programie studiów najważniejszą pozycją jest duża liczba godzin praktycznej nauki dwóch języków, zajęcia z przekładoznawstwa (teoria i praktyka), różnorodne zajęcia dotyczące szeroko pojętej kultury obu obszarów językowych, geografia – stawiamy na praktyczne opanowanie języka i wykorzystanie tych umiejętności w pracy wszechstronnego tłumacza oraz w turystyce.

Dzięki szerokiej sieci umów międzynarodowych, nasi studenci część studiów mogą spędzić na wyjazdach semestralnych w Czechach, Rosji i krajach rosyjskojęzycznych, a także na innych partnerskich uczelniach w Europie w ramach programu Erasmus+, otrzymując stypendium w wysokości do 500 Euro miesięcznie.


Co po studiach?

Znając dobrze język rosyjski i czeski, możesz zostać:

  • rekruterem i zatrudniać pracowników ze Wschodu oraz z Czech
  • koordynatorem rekrutacji zagranicznych
  • specjalistą ds. współpracy z sąsiednimi państwami
  • specjalistą w branży turystycznej i hotelowo-gastronomicznej
  • pilotem wycieczek i obsługiwać gości rosyjsko- i czeskojęzycznych
  • specjalistą ds. rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • tłumaczem
  • opiekunem językowym delegacji, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych, sportowych
  • lektorem w szkole językowej
  • nauczycielem, korepetytorem

Dodatkowe informacje

Swoje pasje związane z Rosją i Czechami nasi studenci rozwijają w ramach trzech kół naukowych. To nie tylko szansa na spróbowanie sił w pracy naukowej (np. podczas studenckich konferencji), ale przede wszystkim poznawanie szeroko pojętej kultury czeskiej i rosyjskiej (pokazy filmowe, prezentacje, spotkania), a także bliskie spotkania z obydwoma narodami w ramach wyjazdów.

Co roku organizujemy dla studentów wiele konkursów: kulinarne, tłumaczeniowe, krajoznawcze, językowe, artystyczne i in.

Walczyk toruński – twórczość studentów

Dzień Kobiet w Katedrze Filologii Słowiańskiej

Konkurs kulinarny 2016

Gabinet tłumaczeniowy