Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim

Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim

Studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana język włoski z językiem hiszpańskim oferują możliwość osiągnięcia znajomości języka włoskiego i języka hiszpańskiego na poziomie B2-C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oprócz wysokiego poziomu praktycznej nauki dwu języków romańskich, podczas trzech lat nauki, naszym studentom przekazywana jest podstawowa wiedza z historii, kultury, literatury włoskiej i hiszpańskiej, jak również podstawy teoretyczne z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz technik tłumaczeń.


Dlaczego warto studiować lingwistykę stosowaną: język włoski z językiem hiszpańskim na UMK?

Mamy 5 lat doświadczenia w prowadzeniu pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie dwu języków romańskich i nieustannie dbamy o wysokie kwalifikacje naszej kadry, przez co gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Zajęcia praktyczne z języka włoskiego i hiszpańskiego prowadzimy według europejskich standardów, kładąc równomierny nacisk na rozwijanie podstawowych zdolności komunikacyjnych, gramatyczno-leksykalnych oraz fonetycznych.

Mamy podpisaną umowę Erasmus+ z uniwersytetami z ponad dwudziestu europejskich miast, z których największym zainteresowaniem cieszą się Rzym, Palermo, Malaga, Sewilla, Walencja i Saragossa.

Nasi studenci mają możliwość ciągłego poszerzania i wymiany zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy językowo-kulturowej w ramach działalności trzech kół naukowych.Corocznie organizujemy Dni Kultury, podczas których wygłaszane są referaty wybitnych literaturoznawców i językoznawców z europejskich uniwersytetów, a występy artystyczne studentów są okazją do wspólnego dzielenia się pasją i miłością do języków Dantego i Cervantesa.


Co po studiach?

Różnorodna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte podczas trzech lat intensywnej nauki pozwalają naszym absolwentom na kontynuację nauki zarówno w polskich, jak i w zagranicznych uczelniach. Gwarantujemy znajomość dwu języków romańskich na poziomie B2-C1, historii, kultury i literatury Półwyspu Apenińskiego, Iberyjskiego i krajów hiszpańskojęzycznych, oraz kompetencje tłumaczeniowe.