Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim

Czym jest lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim?

Studiowanie lingwistyki to nie tylko nauka języków obcych, ale także poznawanie kultury wybranych krajów, kształtowanie zdolności intelektualnych i komunikacyjnych. Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim zaprasza zainteresowanych poznawaniem tych dwóch języków – zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym, z uwzględnieniem elementów kultury i cywilizacji krajów francusko- i arabskojęzycznych.

Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu przekładu, języków specjalistycznych nauk o języku i nauk o literaturze, a łącząc praktykę z wiedzą teoretyczną, są przygotowywani do posługiwania się językami francuskim i arabskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.


Dlaczego warto studiować lingwistykę stosowaną: język francuski z językiem arabskim na UMK?

Zasadniczym celem kształcenia na naszym kierunku jest zdobycie przez absolwenta bardzo dobrej znajomości języka francuskiego i arabskiego oraz teoretycznej wiedzy filologicznej. Warto nadmienić, że Wydział Filologiczny UMK został wyróżniony w konkursie ministerialnym na najlepsze programy studiów!

Na studiach pierwszego stopnia proponujemy dwie ścieżki : dla osób ze znajomością języka francuskiego oraz dla tych, którzy podejmują naukę od podstaw. Oferujemy także możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry do wybranego kraju w ramach programu wymiany Erasmus+. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania na warsztatach, konferencjach i w kołach naukowych.


Co po studiach?

Absolwent lingwistyki może m.in. podjąć pracę jako

  • tłumacz (przysięgły, konferencyjny, literatury pięknej, itp.)
  • specjalista ds. obsługi klientów zagranicznych
  • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych
  • asystent delegacji zagranicznych
  • pilot i przewodnik wycieczek w kraju i zagranicą

Proponujemy także kontynuację studiów na poziomie magisterskim na filologii romańskiej (z możliwością zdobycia uprawnień nauczycielskich).