Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: język rosyjski w biznesie

Czym jest język rosyjski w biznesie?

Język rosyjski w biznesie to kierunek studiów skierowany do tych, którzy mają żyłkę handlowca. Pozwala na profesjonalne opanowanie języka rosyjskiego będącego niezbędnym narzędziem w kontaktach handlowych z obszarem wschodnioeuropejskim oraz daje praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i handlu. Tworzy w ten sposób bazę wiedzy i umiejętności pozwalającą na skuteczne działanie w obszarze handlu zagranicznego.


Dlaczego warto studiować na UMK język rosyjski w biznesie?Co

Zajęcia u nas prowadzi zaangażowana i kompetentna kadra dydaktyczna – specjaliści w swoich dziedzinach: języka uczą filologowie, biznesu – ekonomiści, a podstaw prawa - prawnicy. Dzięki temu kształcimy dynamicznych młodych profesjonalistów, potrafiących nawiązywać kontakty i prowadzić współpracę handlową z krajami Europy Wschodniej.

Poza przygotowaniem studentów na sali wykładowej staramy się zapewnić jak najszerszy dostęp do praktyk zawodowych, zaznajomić ich ze środowiskiem przyszłej pracy poprzez organizację kursów i wyjazdów do Rosji. Dzięki szerokiej sieci umów międzynarodowych, nasi studenci część studiów mogą spędzić na wyjazdach semestralnych w Rosji i krajach rosyjskojęzycznych, a także na innych partnerskich uczelniach w Europie w ramach programu Erasmus, otrzymując stypendium w wysokości do 500 Euro miesięcznie.


Co po studiach?

Znając dobrze język rosyjski i czeski, możesz zostać:

  • rekruterem i zatrudniać pracowników ze Wschodu
  • koordynatorem rekrutacji zagranicznych
  • specjalistą ds. współpracy z sąsiednimi państwami
  • specjalistą w branży turystycznej i hotelowo-gastronomicznej
  • pilotem wycieczek i obsługiwać gości rosyjskojęzycznych
  • specjalistą ds. rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  • tłumaczem
  • opiekunem językowym delegacji, spotkań biznesowych, imprez kulturalnych, sportowych
  • lektorem w szkole językowej
  • nauczycielem, korepetytorem

Dodatkowe informacje

Swoje pasje związane z Rosją nasi studenci rozwijają w ramach kół naukowych. To nie tylko szansa na spróbowanie sił w pracy naukowej (np. podczas studenckich konferencji), ale przede wszystkim poznawanie szeroko pojętej kultury rosyjskiej (pokazy filmowe, prezentacje, spotkania).

Co roku organizujemy dla studentów wiele konkursów: kulinarne, tłumaczeniowe, krajoznawcze, językowe, artystyczne i in.

Walczyk toruński – twórczość studentów

Dzień Kobiet w Katedrze Filologii Słowiańskiej

Konkurs kulinarny 2016