Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s2), sp. język-kultura-literatura

Czym jest filologia angielska, sp. język-kultura-literatura?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość dogłębnego poznania historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, jak i języka i językoznawstwa angielskiego. Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Specjalność język-kultura-literatura to połączenie nauki języka angielskiego i możliwości zaawansowanego wykorzystania go w pracy naukowej i zawodowej filologa.


Dlaczego warto studiować filologię angielską, sp. język-kultura-literatura na UMK?

Aktywny udział w zajęciach dydaktycznych umożliwia zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy, które odgrywają kluczową role i są wymagane na współczesnym rynku pracy. Program studiów zapewnia zindywidualizowaną naukę pod opieką doświadczonych dydaktyków.

Program specjalności język-kultura-literatura prowadzonej w UMK zawiera następujące moduły:

  • media
  • film teatr
  • literatura obszarów języka angielskiego
  • językoznawstwo angielskie
  • teoria literatury
  • kulturoznawstwo
  • teoria komunikacji

Dodatkowo studenci uczęszczają na ćwiczenia z zakresu języka biznesu i laboratorium tłumaczeniowe. Studenci mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje nauczycielskie.


Co po studiach?

Filologia angielska umożliwia studentom zdobycie umiejętności językowych na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia jako osoba znająca biegle język oraz realia kulturowe krajów anglojęzycznych (praca w biurach podróży, rezydenta, pilota wycieczek zagranicznych i polskich do tych krajów). Absolwenci pracują także w szkołach i placówkach oświatowych.