Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s2), sp. translatoryka

Czym jest filologia angielska, specjalność translatoryka?

Translatoryka, znana też jako przekładoznawstwo, to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, ale też odpowiedź na potrzeby globalizującego się świata, w którym teksty, produkty i usługi zyskują międzynarodowy zasięg dzięki tłumaczom.

Zajęcia z przekładu obejmują przygotowanie do tłumaczenia tekstów informacyjnych, literackich i użytkowych (takich jak materiały promocyjne, instrukcje obsługi, artykuły naukowe i popularnonaukowe), a także tekstów specjalistycznych (prawniczych, biznesowych) i audiowizualnych (przekład filmowy, lokalizacja). Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w wybranych przez siebie firmach i instytucjach.


Dlaczego warto studiować filologię angielską, sp. translatoryka?

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych i nowoczesnych salach wyposażonych w pomoce audiowizualne, z wykorzystaniem platformy Moodle. W dobrze wyposażonej bibliotece, oferującej też możliwość korzystania z niektórych zbiorów w formie elektronicznej, dostępne są liczne publikacje, pomagające w pisaniu pracy dyplomowej związanej z wybranym typem przekładów lub przygotowaniu własnego tłumaczenia, które zostanie podstawą pracy dyplomowej. Umiejętności językowe i tłumaczeniowe można też rozwijać w ramach udziału w warsztatach organizowanych cyklicznie we współpracy z wiodącymi instytutami w Polsce, poprzez udział w konferencjach przekładoznawczych (Medius Currens) i udziale w publikacjach naukowych (np. w „Roczniku przekładoznawczym”). Studenci mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje nauczycielskie.


Co po studiach?

Absolwenci studiów mogą znaleźć pracę w dziedzinie tłumaczenia i lokalizacji materiałów audiowizualnych, oprogramowania i gier komputerowych. Wielu naszych absolwentów pracuje w agencjach tłumaczeniowych i lokalizacyjnych, a także różnego rodzaju instytucjach, firmach usługowych, turystyce, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Absolwenci pracują także w szkołach i placówkach oświatowych.