Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filologia angielska (s2), sp. edytorstwo tekstów anglojęzycznych

Czym jest filologia angielska, specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych?

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, który daje możliwość rozwijania kompetencji zaawansowanego wykorzystania języka w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Jego biegła znajomość daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Specjalność filologia angielska – edytorstwo tekstów anglojęzycznych to połączenie nauki języka angielskiego na zaawansowanym poziomie i zdobywania umiejętności niezbędnych w pracy z tekstem użytkowym, popularnonaukowym i naukowym.


Dlaczego warto studiować filologię angielską, sp. edytorstwo tekstów anglojęzycznych?

Aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, prowadzonych głównie w laboratoriach komputerowych, umożliwia zdobycie kluczowych i pożądanych na współczesnym rynku pracy umiejętności, kompetencji i wiedzy. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności badawczych.

Specjalność edytorstwo tekstów anglojęzycznych zawiera takie moduły, jak: język angielski w edytorstwie, historia książki i prasy anglojęzycznej, podstawy typografii i skład tekstów anglojęzycznych. Studenci mają możliwość poszerzania kompetencji językowych i wiedzy edytorskiej w ramach pracy indywidualnej i zespołowej z najnowszym oprogramowaniem DTP w języku angielskim, wizyt w drukarni, a także udziału w projektach wydawniczych. W celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy studenci mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje nauczycielskie.


Co po studiach?

Po dwóch latach studiów absolwenci otrzymują tytuł magistra i znają język angielski na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także posiadają wiedzę i umiejętności edytorskie, co pozwala im na podjęcie pracy w następujących zawodach:

  • redaktor czasopism i książek anglojęzycznych
  • korektor tekstów anglojęzycznych w wydawnictwach
  • redaktor obsługujący popularne programy do składu tekstu

Absolwenci pracują także w szkołach i placówkach oświatowych.