Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: rzeźba

Rzeźba

Kierunek rzeźba, oferuje wysoki poziom wykształcenia zarówno artystycznego jak i uniwersyteckiego. Program kształcenia stwarza elastyczne i różnorodne ramy dla indywidualnego budowania przez studenta treści programowych, odpowiadających jego zainteresowaniom i potrzebom. Moduły i przedmioty do wyboru pozwalają studentom na komponowanie własnej ścieżki rozwoju artystycznego. Stwarza to możliwość rozwoju artystycznej osobowości i tworzenie własnych projektów oraz wyposaża w umiejętności warsztatowe i kompetencje zawodowe przydatne na współczesnym rynku pracy. Niski limit przyjęć (do 8 osób) zapewnia zindywidualizowany sposób studiowania. Istotnym elementem kształcenia są plenery artystyczne i praktyki zawodowe.


Dlaczego warto studiować rzeźbę na UMK?

Rzeźba jest formą wypowiedzi artystycznej, która ma swoje miejsce we współczesnym świecie sztuki, oparte nie tylko na jej tradycji, ale kształtowane również poprzez ciągłe, dynamiczne poszerzanie i redefiniowanie własnego języka artystycznego. Obecność i ugruntowana pozycja konserwacji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK sprzyja studiowaniu rzeźby w Toruniu jako dziedziny mocno osadzonej w tradycji sztuki z jej unikalnym specjalistycznym warsztatem. Równolegle, z równą siłą do tych uwarunkowań, na kierunku rzeźby UMK rozwijana jest otwarta postawa wobec najnowszych tendencji w sztukach wizualnych, a szczególnie w tych dziedzinach, w których walor przestrzenny ma dominujące znaczenie – począwszy od obiektu i realizacji w przestrzeni publicznej a skończywszy na trójwymiarowych działaniach w przestrzeni wirtualnej. Wydział Sztuk Pięknych i prowadzony na nim kierunek rzeźba znajduje się w strukturze UMK kształcącego studentów niemalże na wszystkich kierunkach współczesnej nauki. Umożliwia to, tak konieczną dla studentów sztuki, wymianę doświadczeń i realizację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy poszczególnymi kierunkami.


Co po studiach?

Absolwent rzeźby to osoba bardzo dobrze przygotowana do samodzielnej działalności artystycznej oraz do pracy w interdyscyplinarnych zespołach konserwatorsko-rzeźbiarskich, architektoniczno-rzeźbiarskich i projektowych. Może również pracować w instytucjach związanych z kulturą i sztuką.

Po uzyskaniu tytułu magistra sztuki absolwent może kontynuować naukę na studiach doktoranckich zarówno na macierzystej uczelni jak i we wszystkich uczelniach kształcenia artystycznego w kraju.


Dodatkowe informacje

Studenckie Koło Naukowe

Galeria zdjęć

rzeźba [fot. WSzP] rzeźba [fot. WSzP] rzeźba [fot. WSzP] rzeźba [fot. WSzP] rzeźba [fot. WSzP] rzeźba [fot. WSzP]