Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: prawo

Czym jest prawo?

Konkurencja na polskim rynku pracy staje się z roku na rok trudniejsza. Dlatego celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji jest danie absolwentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel konieczne jest oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne, a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak: prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy czy prawo ubezpieczeniowe.


Dlaczego warto studiować prawo na UMK?

 • Stabilna obsada kadrowa gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia – II miejsce w kraju pod względem siły kadry w ważnych rankingach ogólnopolskich.
 • Prężny studencki ruch naukowy (32 koła naukowe) działający na Wydziale, organizujący corocznie kilka konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, wydający trzy studenckie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej.
 • Systematycznie wzrastająca liczba zewnętrznych środków pozyskiwanych na prowadzenie badań naukowych w ramach grantów międzynarodowych (Horyzont 2020, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) oraz krajowych (Narodowe Centrum Nauki).
 • Kształcenie w bardzo dobrej infrastrukturze dydaktycznej przy nowoczesnym wyposażeniu sal i pracowni.
 • Program kształcenia zróżnicowany pod względem treści i dostosowany do aktualnych jak i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także optymalnie zbilansowany pod względem aspektów teoretycznych i praktycznych.
 • Bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim w ramach Comparative Law School.
 • Łatwy i dogodny dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej i Biblioteki Głównej UMK.

Co po studiach?

Pięcioletnie studia prawnicze są jedyną drogą wiodącą do przedsionków Temidy: na aplikacje sądowe, adwokackie, prokuratorskie, radcowskie czy notarialne. Dają one absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, jak też administracji publicznej.


Dodatkowe informacje

Instagram

Film promocyjny

Galeria zdjęć

 [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA] [fot. WPiA]