Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: administracja

Czym jest administracja?

Dwustopniowe studia administracyjne od dawna należą do najbardziej cenionych i cieszących się największym powodzeniem na UMK kierunków. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, zaś studia drugiego stopnia - magistra. W trakcie studiów student nabywa umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.


Dlaczego warto studiować administrację na UMK?

  • Stabilna obsada kadrowa gwarantująca realizację spójnej koncepcji kształcenia – II miejsce w kraju pod względem siły kadry w ważnych rankingach ogólnopolskich
  • Prężny studencki ruch naukowy (32 koła naukowe) działający na Wydziale, organizujący corocznie kilka konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, wydający trzy studenckie czasopisma naukowe w wersji elektronicznej
  • Systematycznie wzrastająca liczba zewnętrznych środków pozyskiwanych na prowadzenie badań naukowych w ramach grantów międzynarodowych (Horyzont 2020, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki) oraz krajowych (Narodowe Centrum Nauki)
  • Kształcenie w bardzo dobrej infrastrukturze dydaktycznej przy nowoczesnym wyposażeniu sal i pracowni
  • Program kształcenia zróżnicowany pod względem treści i dostosowany do aktualnych jak i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także optymalnie zbilansowany pod względem aspektów teoretycznych i praktycznych
  • Bogata oferta dydaktyczna w języku angielskim w ramach Comparative Law School
  • Łatwy i dogodny dostęp do zasobów biblioteki wydziałowej i Biblioteki Głównej UMK

Co po studiach?

Warto studiować administrację dlatego, że są to studia, które dają nadzwyczaj duże możliwości zatrudnienia. W szczególności możliwości zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej i prywatnej. Możliwe jest też studiowanie tego kierunku po to, aby podjąć własną działalność gospodarczą albo po ukończeniu uzupełniających studiów prawniczych wykonywać zarówno typowe, jak i nietypowe zawody prawnicze. Oczywiście, kierunek administracja przygotowuje również do szeroko pojmowanej działalności społecznej i politycznej.


Dodatkowe informacje

Instagram

Film promocyjny

Galeria zdjęć

administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA] administracja [fot. WPiA]