Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: stosunki międzynarodowe

Czym są stosunki międzynarodowe?

Interesujesz się tym, co aktualnie dzieje się w międzynarodowej polityce, gospodarce, sferze bezpieczeństwa? Chcesz wiedzieć, dlaczego różne wydarzenia mogą mieć (a nierzadko mają) wpływ na Twoje życie? Szukasz informacji o Polsce i jej roli w globalnej wiosce? Czujesz potrzebę zrozumienia zachowań i decyzji na arenie międzynarodowej? Myślisz o doskonaleniu swoich umiejętności językowych? A może pragniesz zaangażować się w pracę kół naukowych lub wolontariat? Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu!

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów idealny dla Ciebie!


Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe na UMK?

Decydując się na stosunki międzynarodowe na WPiSM UMK wiesz, że wybierasz:

  • interesujące i rozwijające studia
  • unikatową w skali kraju ofertę dydaktyczną, tworzoną we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, ekspertami oraz absolwentami
  • unikatowe w skali kraju specjalizacje oraz bogatą ofertę zajęć fakultatywnych także w językach obcych
  • liczne kontakty międzynarodowe np. spotkania z politykami, dyplomatami, urzędnikami oraz studentami z zagranicy (najwięcej na UMK!)
  • możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej, instytutach, mediach i przedsiębiorstwach, w tym również poza granicami państwa
  • pomoc i doradztwo w zakresie organizowania wyjazdów, stypendiów i staży na innych uniwersytetach w Polsce (np. MOST) oraz zagranicą (np. Erasmus Plus, Fundusz Wyszehradzki, staże w ambasadach)
  • wysoko ocenianą, kompetentną i przyjazną kadrę specjalistów.

Stosunki międzynarodowe na WPiSM UMK to inwestycja w Twoją przyszłość. Dołącz do Nas!


Co po studiach?

Dzięki naszym studiom jesteś przygotowany do pracy w administracji publicznej (współpraca z zagranicą, komunikacja i dyplomacja).

Praktyczna znajomość języków obcych ułatwi Ci zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, instytutach, organizacjach i agencjach międzynarodowych czy też w przedsiębiorstwach działających w obrocie zagranicznym.

Możesz również pracować w ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, media branżowe, a na najlepszych czeka kariera naukowa.


Dodatkowe informacje

Stosunki międzynarodowe