Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

Czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to ogół zagadnień dotyczących występowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom w sektorze publicznym i prywatnym. Bezpieczeństwo jest też jedną z najważniejszych potrzeb społecznych i jednocześnie ważną kwestią lokalną oraz globalną. Na pewno dostrzegasz, że świat zmienia się bardzo dynamicznie, co oprócz szybkiego tempa rozwoju powoduje także częste występowanie coraz groźniejszych sytuacji kryzysowych. W efekcie tych procesów i zjawisk powstała potrzeba opracowania procedur oraz systemów bezpieczeństwa, a wciąż wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów. Umiejętność szacowania ryzyka stała się niezbędna w prawie każdym zawodzie.


Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na UMK?

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych przez studentów kierunków z zakresu nauk społecznych. Dlaczego? Na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych możesz rozwijać swoje zainteresowania związane z bezpieczeństwem, ale także przygotowywać się do przyszłej pracy w ramach praktyk czy dodatkowych zajęć i kursów. Studiując na uniwersytecie otrzymasz solidną wiedzę teoretyczną, którą będziesz mógł wykorzystać praktycznie. Nasi absolwenci potrafią analizować i prognozować zagrożenia, a także rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa.

To od Ciebie zależy, w jakim obszarze będziesz się specjalizował. Po studiach możesz być ekspertem bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego, politycznego czy militarnego. Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek, w ramach którego zapoznasz się z elementami obronności, polityki, ekonomii, prawa czy socjologii. Możesz też uczestniczyć w kursach strzeleckich i wielu innych.


Co po studiach?

Mając ukończone bezpieczeństwo wewnętrzne możesz pracować w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego
  • administracji rządowej
  • centrach zarządzania kryzysowego
  • policji i służbach specjalnych

W sektorze prywatnym możesz także zostać zatrudniony jako:

  • specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • analityk w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian
  • specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego
  • specjalista z zakresu ochrony osób i mienia

Dodatkowe informacje

Zajęcia strzeleckie