Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Czym jest kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Kierunek bezpieczeństwo narodowe jest atrakcyjnym i – w kształcie oferowanym przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK – innowacyjnym i elitarnym kierunkiem łączącym elementy nauk o obronności i o bezpieczeństwie oraz nauk ścisłych (matematyka i informatyka). Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Jest to nowoczesny i wszechstronny profil kształcenia, jeden z najbardziej pożądanych obecnie na rynku pracy, gdyż funkcjonuje na potrzeby bezpieczeństwa naszego państwa, obronności oraz porządku publicznego.


Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo narodowe na UMK?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe maja charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i Międzynarodowym. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom zrozumieć charakter bezpieczeństwa narodowego, umożliwią im tworzenie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia a także organizowanie działań indywidualnych i zbiorowych w różnych sytuacjach wynikających ze współczesnego i przyszłego środowiska bezpieczeństwa.


Co po studiach?

To pytanie stawia sobie wielu absolwentów. Dzięki szerokiej ofercie programowej kierunek bezpieczeństwo narodowe umożliwia zatrudnienie absolwentów w wielu branżach. Znajdą oni pracę w instytucjach, służbach i organach państwowych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, obronności i porządku publicznego (szczególnie w służbach mundurowych), strukturach administracji samorządowej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych i oświatowych zajmujących się bezpieczeństwem czy podmiotach gospodarczych. Absolwent BN może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa.


Film promocyjny