Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: zarządzanie informacją i bibliologia

Czym jest zarządzanie informacją i bibliologia?

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, wywołanej przez dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nadprodukcję informacji. Stąd umiejętnościami bardzo pożądanymi na rynku pracy są tworzenie, wyszukiwanie, przetwarzanie, ocena i selekcja informacji. Program studiów obejmuje zagadnienia:

 • informacji naukowej
 • technologii informatycznych
 • usług informacyjnych, tworzenia i administrowania serwisami WWW
 • edytorstwa cyfrowego
 • rynku wydawniczego
 • mediów i mass mediów
 • sztuki książki
 • zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)
 • projektowania przestrzeni biurowej
 • komunikacji społecznej z elementami coachingu

Dlaczego warto studiować zarządzanie informacją i bibliologię na UMK?

Specjaliści zarządzania informacją są niezbędni zarówno w biznesie (wywiad gospodarczy, działy IT, analityka internetowa), jak i instytucjach non profit, np. w instytucjach kultury. Studia, które oferujemy uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców. Badania foresightowe wskazują, że w najbliższych latach specjalista zarządzania informacją będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Czekamy na Ciebie!


Co po studiach?

Studia z zakresu zarządzania informacją i bibliologii przygotują Cię do podjęcia pracy w:

 • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej
 • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich
 • instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem informacji
 • firmach specjalizujących się w zarządzaniu dokumentacją
 • działach IT przedsiębiorstw,firmach specjalizujących się w grafice komputerowej
 • firmach zajmujących się monitoringiem mediów
 • portalach internetowych
 • bibliotekach i mediatekach, muzeach, archiwach, wydawnictwach, księgarniach
 • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób z niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji życiowej

Nasze atuty

 • Dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badan eye-trackingowych).
 • Zamieszczamy materiały dydaktyczne w przyjaznej uczeniu się platformie elektronicznej.
 • Dajemy możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce, w wielu krajach europejskich oraz w Turcji.
 • Oferujemy bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty.
 • Nasi studenci mogą realizować swoje zainteresowania, redagując własne czasopismo, działając w kole naukowym, wyjeżdżając na konferencje krajowe i zagraniczne.
 • Oferujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie.
 • Dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim.
 • Nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku.
 • Studenci mają stały i bezpłatny dostęp do Internetu.
 • Posiadamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, składającą się także z praktyków.
 • Znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Dajemy możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej Torunia.

 

Dodatkowe informacje

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

 

Galeria zdjęć

zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH] zarządzanie informacją [fot. WNH]