Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: wojskoznawstwo (s2)

Czym jest wojskoznawstwo?

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych. Wykładane przedmioty dostarczają wiedzy z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony porządku publicznego. Dzięki przekazaniu zasad sztuki wojennej, analizie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, sił zbrojnych poszczególnych państw świata, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Policji, a także wiedzy z zakresu historii wojskowej, geografii i kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa daje on solidne podstawy dla dalszego rozwoju kariery w Wojsku Polskim, Policji czy innych służbach.


Dlaczego warto studiować wojskoznawstwo na UMK?

  • Ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne
  • Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy
  • Na studiach II stopnia możliwość  wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności: promocja wojska i jego tradycji lub ochrona informacji
  • Nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe
  • Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej
  • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości
  • Zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
  • Nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK

Co po studiach?

Absolwenci będą posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.


Dodatkowe informacje

Zdobyta wiedza z pewnością będzie także pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki. Na studia zapraszamy także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członków grup rekonstrukcji historycznej.

 

Instytut Historii i Archiwistyki

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH] Muzeum Marynarki Wojennej [fot. WNH]