Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: studia skandynawsko-bałtyckie (s1)

Czym są studia skandynawsko-bałtyckie?

Studia skandynawsko-bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Bałtyku. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej. Studia te dają pogłębione kompetencje intelektualne (umiejętność analizy, syntezy, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników). Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dobrami szeroko pojętej kultury. Zapewniają naukę języków obcych (język norweski, niemiecki, rosyjski), oferują możliwość studiów za granicą, w państwach skandynawskich i regionu bałtyckiego.


Dlaczego warto podjąć studia skandynawsko-bałtyckie na UMK?

 • Jest to unikatowy kierunek w skali całego kraju.
 • Studia kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej Skandynawii i regionu Morza Bałtyckiego.
 • Szeroki wachlarz zajęć uwzględnia potrzeby rynku pracy. Student zdobywa rozszerzoną wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego, znajomość ich instytucji kulturalnych. Dzięki takim przedmiotom jak „Marketing i promocja kultury”, „Zarządzanie projektami wydarzeń kulturalnych”, „Zarządzanie kulturą” uzyskuje wiedzę w zakresie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury.
 • Studia zapewniają szerokie kompetencje językowe (języki norweski, niemiecki i rosyjski).
 • Oferowane są wyjazdy na stypendia zagraniczne do państw związanych z kierunkiem (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Łotwa) w ramach programu ERASMUS.
 • Istnieje możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Nauka odbywa się w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju.

Co po studiach?

Studia przygotowują do podjęcia pracy w:

 • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury
 • roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw skandynawskich i regionu Bałtyku
 • redakcjach czasopism
 • instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową

Dodatkowe informacje

W programie studiów studiów przewidziano wyjazd zagraniczny, realizowany po drugim roku nauki. Studia skandynawsko-bałtyckie umożliwiają też zdobycie kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie języka norweskiego w stopniu rozszerzonym.

 

Instytut Historii i Archiwistyki

 

Film promocyjny

Galeria zdjęć

historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH] historia [fot. WNH]