Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Czym jest archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to unikatowy kierunek studiów, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Pozwala odkrywać źródła, poznawać historię ludzi i miejsc, chronić od zapomnienia wytwarzane materiały: urzędowe dokumenty, rękopisy i grafiki, prywatne listy, stare fotografie i mapy. Uczy także szacunku dla współcześnie wytwarzanej dokumentacji, pokazując dobre praktyki jej powstawania i zarządzania nią. Dokument elektroniczny, e-administracja, wirtualne archiwa stają tu w parze z księgą wpisów, staropolskim testamentem i archiwum rodowym, po to, by pokazać skąd idziemy i dokąd zmierzamy.

Nasz kierunek studiów, to wiedza z wielu dziedzin: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki oraz zarządzania.


Dlaczego warto studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UMK?

  • Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 r., a tradycja zobowiązuje!
  • Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.
  • Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi dbając o to, by nasi absolwenci obok wiedzy teoretycznej zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).
  • Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.
  • Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii.
  • Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.

Co po studiach?

Studia przygotowują do pracy w:

  • archiwach historycznych – bo będziesz wiedział, jak zatroszczyć się o materiały archiwalne
  • archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie – bo będziesz znał obowiązujące prawo, nowoczesną technologię i nauczysz się tworzyć przepisy kancelaryjno-archiwalne
  • urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją – bo zgłębisz tajniki pracy biurowej
  • firmach outsourcingowych i prowadząc własną działalność – bo poznasz komercyjny wymiar archiwów

Dodatkowe informacje

Znamy doskonale źródła archiwalne, które pozwalają nam odkrywać historię, nie są nam obce narzędzia zarządzania dokumentacją pozwalające osiągnąć efektywność w postępowaniu z nią ale i świat wirtualny nie stanowi dla nas tajemnicy. Sprawdź nas, zapraszamy!

 

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

Festiwal Nauki i Sztuki - gra miejska "Kapsuła czasu"

"Dokument w życiu człowieka"

Film promocyjny

Galeria zdjęć

archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH] archiwistyka [fot. WNH]