Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: architektura informacji

Czym jest architektura informacji?

Architektura informacji to kierunek, który pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Został utworzony z myślą o tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z projektowaniem, tworzeniem, publikowaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem, oceną i selekcją informacji. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, których nabycie pozwoli znaleźć atrakcyjną pracę w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych. Nie każdy musi być absolwentem kierunków ścisłych lub technicznych, by pełnić funkcję grafika, edytora, projektanta stron internetowych, administratora danych, redaktora czy researchera - zatrudnionego w wywiadowni gospodarczej.


Dlaczego warto studiować architekturę informacji na UMK?

Architektura informacji to dziedzina wiedzy zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i publikowaniem informacji oraz jej zarządzeniem w środowisku cyfrowym i oceną pod względem użyteczności i efektywności. Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni, mediów i serwisów społecznościowych, a także cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Nabędziesz ponadto szereg umiejętności praktycznych, takich jak np. profesjonalne wyszukiwanie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji, projektowanie stron internetowych, wizualizacja danych, administrowanie danymi. Zdobędziesz także umiejętności redaktorskie i edytorskie. Program studiów przewiduje również zajęcia kształtujące tzw. kompetencje miękkie (umiejętności autoprezentacji, pracy w zespole, realizowania projektów, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych czy skutecznego komunikowania się). Poza pracownikami Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii zajęcia poprowadzą naukowcy z Wydziału Sztuk Pięknych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki.


Co po studiach?

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w sektorze usług informacyjno-komunikacyjnych, a więc np. w tradycyjnych mediach, mediach społecznościowych i tzw. nowych mediach, w instytucjach kultury, samorządach, instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, w centrach informacji i promocji, w wydawnictwach, w sektorze IT, w placówkach naukowych i oświatowych oraz w biznesie. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi wykonawcze, doradcze i eksperckie w zakresie architektury informacji.


Nasze atuty

 • Dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych).
 • Zamieszczamy materiały dydaktyczne w przyjaznej uczeniu się platformie elektronicznej.
 • Dajemy możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce, w wielu krajach europejskich oraz w Turcji.
 • Oferujemy bezpłatne szkolenia, kursy i warsztaty.
 • Nasi studenci mogą realizować swoje zainteresowania, redagując własne czasopismo, działając w kole naukowym, wyjeżdżając na konferencje krajowe i zagraniczne.
 • Oferujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie.
 • Dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim.
 • Nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku.
 • Studenci mają stały i bezpłatny dostęp do Internetu.
 • Posiadamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, składającą się także z praktyków.
 • Znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • Dajemy możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej Torunia.

 

Dodatkowe informacje

Strona Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii

Strona kierunku

Galeria zdjęć

architektura informacji [fot. WNH] architektura informacji [fot. WNH] architektura informacji [fot. WNH] architektura informacji [fot. WNH]