Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: medioznawstwo

Aktywność studencka - Radio Sfera

Czym jest medioznawstwo?

Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, jednak z własną specyfiką przedmiotową oraz metodologiczną. Podstawowa różnica pomiędzy medioznawstwem a dziennikarstwem polega na dużo szerszym obszarze przedmiotowym tej pierwszej dziedziny. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych, z włączeniem mediów masowych).


Aktywność studencka - UMK TV

Dlaczego warto studiować medioznawstwo na UMK?

Studia opierają się na kulturowym, społecznym, filozoficznym, informatologicznym i kognitywistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych modułów:

  • teorie mediów
  • działanie i praktyki mediów
  • krytyczne ujęcia mediów
  • umiejętności i technologie medialne
  • moduł przedmiotów do wyboru wzbogacających program

Oferujemy współczesną wiedzę krytyczną dotyczącą mediów, a także możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania. Wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach służy bogata oferta warsztatów (laboratoriów) i konwersatoriów. Program studiów opiera się na laboratoriach komputerowych, telewizyjnych, warsztatach współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi, toruńskimi instytucjami kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK oraz zasobów Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.


Co po studiach?

Co po studiach?

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także informacyjnym lub sieciowym, media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania i spajania systemu społecznego. Instytucje związane z mediami oferują wiele miejsc pracy, szczególnie dla osób kształtujących politykę komunikacyjno-informacyjną społeczeństwa. Należą do nich: dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości współczesnej, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji oraz służb public relations.