Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: kognitywistyka

Czym jest kognitywistyka?

Wybierasz naukę XXI wieku! Kognitywistyka jest nauką stosunkowo młodą, powstałą w latach 50-tych XX w., a zorganizowaną instytucjonalnie dopiero w połowie lat 70-tych XX w. w USA. Studia z kognitywistyki (z ang. cognitive science) w Europie Zachodniej zaczęto prowadzić dopiero na początku lat 90-tych XX w.

Specyficzną cechą studiów kognitywistycznych jest ich charakter interdyscyplinarny. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania oraz uwarunkowań neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych, jak i praktycznej związanej szczególnie z informatyką (m. in. interakcją człowiek-komputer), psychologią i naukami medycznymi (m. in. w dziedzinie zaburzeń mowy i widzenia, neuroobrazowania mózgu, neurorehabilitacji i nowoczesnych terapii), a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne.


Dlaczego warto studiować kognitywistykę na UMK?

 • Interdyscyplinarny charakter. Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi: głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne.
 • Przyjazne środowisko – studenci mają możliwość pracy w niewielkich grupach, w bezpośrednim kontakcie z naukowcami.
 • UMK uznanym ośrodkiem kognitywistycznym w Polsce – współpracujemy kognitywistycznym ośrodkiem amerykańskim Centre for Cognitive Science w Rutgers University, Mind Group przy Frankfurter Institute for Advanced Studies, czy Laboratory for Sleep & Consciousness Research Centre for Cognitive Neuroscience Salzburg, a w Polsce z Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
 • Od momentu otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii i umieszczonego tam Laboratorium Neurokognitywnego studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach przy użyciu takiej aparatury jak fMRI, EEG, TMS, Eyetracker, Neurofeedback, kabiny audiometryczne, baterie testów.

Co po studiach?

Absolwent kognitywistyki UMK studiów I stopnia ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in.:

 • w instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne
 • w instytucjach związanych z mediami informatycznymi
 • w instytucjach medycznych i paramedycznych
 • w administracji publicznej (wiedza z zakresu statystyki oraz mechanizmów funkcjonowania jednostek i społeczeństw)
 • w nowo powstających zawodach, takich jak np. coolhunter czy analityk trendów
 • jako specjalista od komunikacji człowiek-komputer
 • w instytucjach HR i PR
 • jako samodzielny kreator innowacyjnych projektów naukowo-gospodarczych łączących biznes i naukę

Małgorzata Wisłowska

Absolwent kognitywistyki

Małgorzata Wisłowska

(absolwentka kognitywistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Studia w Toruniu wyposażyły mnie w narzędzia, który pozwoliły mi na dalszy rozwój naukowy. Multidyscyplinarny charakter studiów, wykłady przedstawiane przez specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanie i pomocność pracowników naukowych, spora ilość wydarzeń dodatkowych (spotkania, warsztaty, konferencje) były nie tylko praktycznie przydatne, ale również stanowiły inspirację, która wraz z konsekwentną pracą umożliwiły mi dojście do miejsca, w którym jestem teraz.

Więcej: Biuro Karier UMK - Małgorzata Wisłowska

Galeria zdjęć

kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH] kognitywistyka [fot. WH]