Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: filozofia

Czym jest filozofia?

Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w tym świecie. Choć niektóre z tych pytań postawione zostały jeszcze przez starożytnych Greków, pozostają one aktualne oraz doniosłe do dziś. Oto przykłady problemów, z którymi mierzą się filozofowie:

  • Co czyni dane działanie dobrym: intencje za nim stojące, czy może jego skutki? Jakie są nasze powinności moralne wobec innych ludzi i jakie mamy podstawy, by tych powinności przestrzegać?
  • Co istnieje i co to właściwie znaczy „istnieć”? Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Czy istnieje Bóg? Czy naprawdę posiadamy wolną wolę? Jaka jest natura relacji umysł-ciało? Czy umysł to nic więcej niż mózg?
  • Czym jest wiedza i jak odróżnić wiedzę od iluzji i przesądów? Czym jest prawda i jak ją poznać? Jak poznajemy inne umysły?

Dlaczego warto studiować filozofię na UMK?

Studia filozoficzne przeznaczone są dla osób ciekawych świata, a jednocześnie krytycznych i niepokornych, gotowych podjąć próbę zmierzenia się z powyższymi pytaniami. Zgłębianie filozofii daje możliwość zrozumienia, jak na pytania te odpowiadały najwybitniejsze umysły w historii ludzkości, a jednocześnie daje narzędzia intelektualne potrzebne do tego, by samemu stanąć naprzeciw nich i podjąć próbę udzielenia na nie odpowiedzi.

W anonimowych ankietach, w których nasi studenci oceniają zakończone zajęcia, powtarza się miła dla nas opinia, że pracownicy Instytutu Filozofii są kompetentni i przyjaźni, a także, że na naszą pomoc można liczyć nie tylko w sprawach naukowych. Taka ocena stanowi dla nas olbrzymi impuls do pogłębionej pracy nad sobą i dowodzi, że osoby, wraz z którymi badaliśmy i rozwiązywaliśmy „najbardziej ludzkie problemy”, rozumieją i cenią znaczenie „miękkich” kompetencji i w kontaktach międzyludzkich nie zadowoli ich już sama tylko sucha ekspercka wiedza. Potwierdzają w ten sposób, że osiągnęły jeden z najważniejszych celów studiów, które Instytut Filozofii prowadzi na Wydziale Humanistycznym UMK, wyróżnionym w roku 2013 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za poziom badań naukowych prestiżową kategorią A+.


Co po studiach?

Na współczesnym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób z umiejętnością elastycznego i abstrakcyjnego myślenia, będącego alternatywą dla wąskich specjalizacji. Absolwent tego kierunku ma rozbudowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego. Posiada umiejętność samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji problemów, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Podejmuje samodzielne poszukiwania światopoglądowe i etyczne, tworzy własny obraz świata i identyfikuje problemy i wyzwania współczesności.


Absolwent filozofii

Monika Dejnecka

(absolwentka filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, projektant działań promocyjnych w grupie radiowej Eurozet, wcześniej związana z Radiem GRA i Mediami Regionalnym)

... Filozofia nauczyła mnie, że bez dobrze zadanego pytania nie ma sensu szukać odpowiedzi. Sama odpowiedź zależy od przyjmowanych często niejawnie przesłanek, a szukanie gotowych rozwiązań jest jak używanie cudzej szczoteczki do zębów: niby efekt osiągnięty, ale nigdy nie wiesz co na niej było… .....

Więcej: Biuro Karier UMK - Monika Dejnecka

 

Dodatkowe informacje

Gender Studies

Zakład Etyki