Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: chemia

Czym jest chemia?

Chemia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Ten kierunek daje Ci solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętnościach zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i praktyk.


Dlaczego warto studiować chemię na UMK?

Tutaj POZNASZ

  • budowę materii pozwalającą zrozumieć wynikające z niej właściwości i możliwe reakcje
  • jak bezpiecznie i skutecznie pracować z odczynnikami chemicznymi
  • jak otrzymać, analizować, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne

oraz ZDOBĘDZIESZ

  • umiejętności praktyczne w zakresie syntezy i charakterystyki związków chemicznych
  • dodatkowe kwalifikacje podnoszące atrakcyjność na rynku pracy dzięki różnym kursom fakultatywnym

Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód.


Co po studiach?

Posiadasz kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie:

  • w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi
  • w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych

Absolwenci II stopnia z pasją naukową mogą kontynuować kształcenie na III stopniu studiów (studia doktoranckie).


Film promocyjny

Galeria zdjęć

chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh] chemia [fot. WCh]