Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: studia miejskie

Czym są studia miejskie?

Studia miejskie to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy nowoczesna dziedzina wiedzy i umiejętności z zakresu badań miast oraz stosowania praktycznych rozwiązań w celu optymalizowania ich rozwoju. Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi, ekonomii i zarządzania, prawa i administracji, urbanistyki i architektury oraz GIS. Studia miejskie w praktyczny sposób pozwalają na zdobycie wiedzy o aspektach funkcjonowania i rozwoju miast oraz regionów miejskich w różnych skalach uwzględniając zintegrowany i zrównoważony rozwój tych ekosystemów oraz ich społeczno-gospodarcze i przestrzenne uwarunkowania rozwoju.


Dlaczego warto podjąć studia miejskie na UMK?

Studia miejskie na UMK to:

 • jedyne tego typu studia w kraju
 • unikatowa, nowoczesna i innowacyjna oferta edukacyjna, posiadająca ciekawy i zróżnicowany program studiów oraz urynkowione efekty kształcenia
 • uzyskanie liczącego się na rynku dyplomu prestiżowej uczelni państwowej
 • możliwość działania w ramach różnych kół naukowych
 • zdobywanie wiedzy pod okiem nie tylko kadry naukowej, ale i specjalistów praktyków
 • liczne wyjazdy terenowe w ramach ćwiczeń terenowych oraz praktyki zawodowe
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS)
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST)
 • doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne
 • świetnie wyposażona Biblioteka Główna UMK
 • w przerwach od nauki możliwość poznania niezwykłych miejsc i ludzi, którzy razem tworzą legendarny klimat Torunia

Co po studiach miejskich?

Absolwenci są chętnie zatrudniani w:

 • instytucjach kultury, administracji publicznej, jednostkach samorządowych (gminy, powiaty)
 • biurach i agencjach turystycznych
 • biurach konsultingowych
 • organizacjach pozarządowych
 • przedsiębiorstwach i agencjach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym
 • spółkach i zakładach komunalnych
 • prywatnych firmach

Absolwent studiów miejskich jest przygotowany do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.


Dodatkowe informacje

Najlepsi studenci kończący kierunek mają możliwość wzięcia udziału w unikatowych kursach dokształcających w ramach programu PO WER.

Nasi studenci prężnie działają w Studenckim Kole Naukowym Rozwoju Miast (fanpage Koła).

 

 

Galeria zdjęć

Bbadania polarne [fot. WNoZ] Bal Wydziału Nauk o Ziemi [fot. WNoZ] Dyplomatorium [fot. WNoZ] Letnia szkoła sozologii - zajęcia ze skaningu laserowego [fot. WNoZ] Opracowywanie wspólnych projektów [fot. WNoZ] Siła Wydziału [fot. WNoZ] Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie [fot. WNoZ] Wspólne zajęcia ze studentami ERASMUSa [fot. WNoZ] Współpracujemy z uczelniami z Chin [fot. A. Romański] Wyjazdy na ERASMUSa [fot. WNoZ] Wyjazdy zagraniczne [fot. WNoZ] Zajęcia w pracowni komputerowej [fot. WNoZ]